Daniel Hůlka oslavil v minulém roce 25 let působení na české hudební scéně. Oslava proběhla 9. prosince 2016 velkolepým koncertem v pražském Fóru Karlín. Daniela na něm doprovázel velký orchestr Golden BigBand Prague vedený nejmladším dirigentem v ČR, Petrem Sovičem. Na koncertě nechyběl ani dětský sbor, taneční vystoupení, vokalisté a velká multimediální projekce.

I přes mnohaletou kariéru Daniel ve své profesní činnosti rozhodně nezahálí. Jeho příznivci jej můžou často vidět jak na koncertních pódiích, tak i v divadelních představeních. Na prknech, která znamenají svět, v současné době hraje a zpívá hned v několika výpravných muzikálech. Stejně jako před lety, tak i dnes opět exceluje jako hrabě Drákula v muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín. Mimo to ztvárňuje také postavu krále Šalamouna v muzikálu Sibyla, královna ze Sáby v Divadle Hybernia a diváci jej mají možnost vidět rovněž v roli Caesara v muzikálu Kleopatra v Divadle Broadway.

V listopadu tohoto roku proběhne premiéra muzikálu Muž se železnou Maskou v Divadle Broadway, v němž Daniel vystoupí v roli mušketýra Aramise. Na jaro roku 2018 je plánována premiéra nového muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Hybernia, v němž Daniel ztvární hlavní roli.

Daniel Hůlka koncertuje po celé České a Slovenské republice, a to buď společně s velkým orchestrem Golden BigBand Prague Petra Soviče, nebo s menší kapelou Profesoři a já, Daniel Hůlka. Velkou radostí jsou mu také koncerty složené ze skladeb klasické hudby a operních árií, které realizuje spolu s kytarovým virtuózem Lubošem Brabcem.


KONCERTNÍ NOVINKA

PROFESOŘI A JÁ, DANIEL HŮLKA 

          Na koncertech budou mít diváci příležitost vidět Daniela Hůlku spolu se zcela novým tvůrčím týmem.

Nadaní hudebníci Jiří Březík, Veronika Savincová a Aleš Háva jej nejen doprovodí hrou na nejrůznější hudební nástroje, ale velkým překvapením pro diváky bude také to, že se tato malá kapela postupně celá rozezpívá. Kromě Danielova sólového zpěvu si tak budou moci poslechnout také duety, tercety a v některých písní rovněž čtyřhlasý zpěv.

Daniel Hůlka - zpěv

Veronika Savincová - zpěv, perkuse, cajon

Aleš Háva - zpěv, keyboard, cajon

Jiří Březík - zpěv, akustická kytara, cajon


PLAYLIST KONCERTU

Ave Maria / F. Schubert

Stará Matka /A. Dvořák

Ave Maria (B-G) Bach / Gounod

Na křídlech fantazie / Z. Barták / P. Markov

Hvězdy /A. Boubil / C.M.Schonberg

Právo mám / M.Davida / Lou Fanánek Hagen

Doteky tvých řas / Z. Borovec / K. Svoboda

Útěk / Z. Borovec / K. Svoboda

Nespravedlivý bůh / Z. Borovec / K. Svoboda

Dokonáno / Z. Borovec / K. Svoboda

Déšť, vůz a pláč / V. Cosma / K. Šíp

Náš svět / J. Škorpík / T. Belko

Ty se mnou jsi dál (Titanic) / Z. Borovec / J. Horner

Půlnoc / J. Škorpík / T. Belko

Být tě hoden / Z. Borovec / E. Clapton

Mít kam jít / E. Gold- Exodus / V. Kočandrle

Hvězdář / J. Škorpík / V. Kočandrle

                                                                           Cesty / D. Hůlka / T. Belko

Rozhovor / P. Janda / T. Belko / upr. J. Škorpík

Ten právě příchozí / Z. Borovec / K. Svoboda

Světlo na mé cestě / J. Březík

Šrámy lásky / P. Janda / K. Šíp

Schody do nebe / K. Kopecký

Ráj / Vangelis / Z. Borovec


Autor textu: Jiří Březík

Pokud se dá věřit obecným pravdám a zevšeobecnělým názorům, jistě každý uzná, že lidský hlas je jeden z nejpozoruhodnějších nástrojů, jakými člověk vládne. Dovede vyjádřit stovkami, snad i tisíci odstíny veškeré emoce, radost a štěstí, stejně jako zklamání a bolest, rozkoš i lhostejnost, nenávist i touhu. Dovede mluvit, dovede promlouvat miliony slov nespočetných jazyků a nářečí... Dovede se smát až do slz a řvát vzteky až do hysterického smíchu.

A dovede zpívat....

Zpěv je druh lidského konání, který porušuje veškerá pravidla a překračuje jakékoli mantinely. Nedá spát nikomu z nás, protože i ten, kdo nezpívá, se o to jistě alespoň občas pokusí, a hudba a zpěv vyplňují v našem světě prostoru a času víc než dost. Kdo vlastní hlas, který dovede vyprávět, ten nikdy nesejde z očí, nebo - lépe řečeno - z uší.

A majitelem a nositelem takového hlasu je Daniel Hůlka.

I lidé, kteří se nepočítají mezi jeho fanoušky, celkem bez rozpaků přiznávají, že Daniel zpívá hlasem, který lze rozeznat okamžitě, a který je jim sympatický i přesto, že jeho písničky zrovna nejsou "jejich šálkem kávy". A lidem, kteří tento hluboký a citlivý hlas obdivují, stejně jako fanouškům Dana Hůlky, není zapotřebí už nic dalšího zdůrazňovat.

Je to právě a jen lidský hlas, který by měl posluchače přesvědčit, že písničky, hudba i zpěv, dělají z našeho složitého a mnohdy i smutného světa ještě stále to šťastné a krásné místo.


GENERÁLNÍ ZKOUŠKA

Centrum sociálních služeb Tloskov - 30.5. 2017


Generální zkouška Daniela Hůlky a Profesorů pro klienty Centra sociálních služeb Tloskov v jejich Hudebním klubu Rádia Tloskov.
Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi. Často netradiční otázky chystají na své hosty klienti Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že je možné lidi s mentálním postižením zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním postižením.
Byli bychom vděčni za případnou spolupráci a podporu. Rádio začalo vysílat 12. 9. 2014 u příležitosti oslav 55. let vzniku zařízení CSS Tloskov, ve kterém jsou naši moderátoři doma. Celý projekt je neziskový a případné finance získané ze sponzorských darů či reklam budou použity na podporu lidí se zdravotním postižením a provoz rádia.

PREMIÉRA

DIVADLO BROADWAY - 1.6. 2017

manager

ŠTĚPÁNKA PERKOVÁ

 mail: managerhulka@gmail.com

tel: + 420 601 341 275

                                OBJEDNÁVKA PODPISOVÉ KARTY

Rádi vám zašleme podepsané podpis karty. Můžete objednat ihned zde.Pošlete oznámkovanou nadepsanou obálku, ve které vám obratem zašleme podepsanou fotografii Daniela. Bez zaslání oznámkované nadepsané obálky nelze podpisovou kartu zaslat!

kniha s podpisem

Miroslavy Besserové a Daniela Hůlky

Rádi vám zašleme knihu na dobírku..